در راستاى صحبت هاى اخیر جناب روحانى در مورد ولایت و حکومت مولا که فرمودند:امیرالمومنین مبنای ولایت و حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم می‌داند. گفت هرکسی که شماها او را برگزینید من هم اطاعت می‌کنم!
در جواب ایشان باید گفت: على(ع)با علم یه این نکته که بسیارى از مردم یارى کننده او در مسیر دین نیستند،حکومت را قبول کرد،چرا که على "امام من الله" است و عامل به اوامر او؛هیچگاه مردم نمیتوانند با انجام افعالشان حجت را بر حجت خدا تمام کنند،زیرا بر حجت خدا،از طرف خدا حجت تمام میشود نه از طرف مردم!
‏⁧ اگر حتى در یک مورد این روند برعکس شود،دیگر امام،حجت خدا نخواهد بود بلکه حجت مردم خواهد بود!اگر مردم او را نخواهند؛او از جانب خدا مامور به تشکیل حکومت شده است،وظیفه دارد مردم سرکش را هدایت کند حتى اگر آنها خواستار تشکیل حکومت نباشند.
چه مردم بیایند و قبول کنند چه نیایند،حالا آمدن مردم علامتى بر ظهور حجت بر امام از جانب خدا مى شود نه خود حجت!اگر على (ع) حجت خدا و جانشین رسول است الزاما باید براى پذیرش حکومت،دستور الهى داشته باشد نه صرفا تقاضاى مردم!
در ضمن جناب رئیس جمهور حال که از مولا و حکومت و خلافتشان گفته اید لازم است یادآورى کنم که #دولت در اندیشه سیاسی آن حضرت به مفهوم نهاد دارنده #قدرت است اما به هیچ وجه قدرت، مفهوم سلطه و برتری جویی ندارد و اهداف آن دولت اسلامی جز اقامه حق و دفع باطل و ایجاد عدالت نباید باشد؛شما براى این دو مورد تلاش کنید بهتر است!

انتهاى مطلب/سجاد عبدى