بسم الله.فکر میکنم پنج سالی گذشت از احداث این صفحه؛نوشته ها رو خیلی وقته پاک کردم.تو توییتر محمد یه عکسی گذاشت از صفحه ی مدیریت وبلاگی که تازه تاسیس کرد؛خلاصه ی کلام هوایی شدم.شاید بشه از دامن موبایل و نوشته های کوتاه یک خطی یا چند خطی جدا شد و برگشت به صفای خوندن قلم های جون دار و نوشتن باب دل..