جناب دزد عزیز گوشی حقیر،سلام علیکم.پیش از شروع کلام،توفیقات شما روز افزون.این دو سه روز که لطف شما شامل حال حقیر شده است،تغییرات قابل تحسینی در روند زندگی اینجانب ایجاد شده است که مدت ها حلقه مفقوده زندگی حقیر و همچون حقیرها بوده است.صرفا چند نمونه از همه ی آنچه بعد از لطفتان شامل حالمان شد را بازگو میکنم عزیز دل.چه کتاب ها که در این دو سه روز خوانده نشد حضرت دزد،چشیدن لذت نماز و مناجات بدون حواس پرتی بد از عنایت شما به بنده،که بماند.وصف ناشدنی ست.صله ارحامی که بعد از لطف جنابتان،انجام دادم.اصلا یکی دو سه ملیون گوشی فدای همه ی این لذت ها؛به فال نیک نگیرم چه کنم؟مجبورم به دلداری خودم.پ.ن:فقط بزارید برممممممممممممممم من(با لهجه نقی خواهشا)