کربلایی بود و کربلایی ها برای پرواز،برنگشتن را ترجیح دادند.قسم به آن شب تمام نشدنی،قسم به دل های جامانده در سنگر،قسم به ابدان بی کفن یک لشکر،قسم به خان طومان،" یلدا " دقیقا همان شب بود ...