در راستاى صحبت هاى اخیر جناب روحانى در مورد ولایت و حکومت مولا که فرمودند:امیرالمومنین مبنای ولایت و حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم می‌داند. گفت هرکسی که شماها او را برگزینید من هم اطاعت می‌کنم!