در واکنش به حواشى مرتبط با بیانات امروز حضرت آقا و مداحى حاج میثم مطیعى