و من آن باران زده ای که همچنان آلوده ست ....

  • شنبه, ۱۷ بهمن ۹۴
  • parsaman
  • ۱ نظر
نمایش تصویر

ما از همان نسلیم

  • شنبه, ۱۰ بهمن ۹۴
  • parsaman
  • ۲ نظر
نمایش تصویر

بیسیم چی،بیسیم بزن